המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - משוואות מסדר ראשון
  שיטת הקווים האופייניים, שיטת לגראנג (אינטגרלים ראשונים)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מיון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני
  משוואות היפרבוליות, משוואות פרבוליות, משוואות אליפטיות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חזרה על טורי פורייה
  טורי פורייה ממשיים ומרוכבים בקטעים שונים. פונקציות זוגיות ואי זוגיות, המשכה זוגית ואי-זוגית. משפט דיריכלה, התכנסות במידה שווה, שיוויון פרסבל, התכנסות בנורמה. הלמה של רימן לבג, גזירה ואינטגרציה של טורי פורייה, משפט הקונבולוציה.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - משוואת הגלים
  משוואת הגלים בקטע אינסופי (נוסחת דאלמבר), משוואת הגלים בקטע סופי (הפרדת משתנים)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - משוואת החום
  נוסחת פוואסון למשוואת החום בקטע אינסופי, הפרדת משתנים בקטע סופי

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אינטגרל אנרגיה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - משוואת לפלס
  משוואת לפלס בעיגול, משוואת לפלס במלבן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - שאלות מסכמות ברמת בחינה

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק