פיזיקה 2A
1. הורד את ספר הקורס 2. ספר קורס
הורד את כל ספרי הקורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
פיזיקה 2- חשמל ומגנטיות להנדסות חשמל, תקשורת וביואינפורמטיקה.

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי
  קוארדינטות גליליות וכדוריות (כולל אינטגרלים), צפיפות מטען ומעבר בין צפיפויות, חזרה על וקטורים, מכפלות בוקטורים וזהויות וקטוריות, הסבר מפורט על גרדיאנט, דיברגנט, רוטור והלאפלאסיאן.

  מחיר: ₪50
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חוק קולון
  הסבר על חוק קולון ותרגילים

  מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חוק גאוס
  הסבר על חוק גאוס, באילו מקרים ניתן להשתמש בו , ומהו האינטגרל המשטחי.

  מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - פוטנציאל
  משמעות הפטנציאל, פוטנציאל במוליכים והארקה, שיטות לחישוב פוטנציאל, אנרגיה פוטציאלית ועבודה להזזת מטען.

  מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - דיפול חשמלי

  מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מציאת התפלגות מטען
  איך מוצאים התפלגות מטען במרחב כאשר נתון שדה או פוטנציאל. חוק גאוס הדיפראנציאלי, קפיצה בשדה, משוואת לפלס ופואסון.

  מחיר: ₪11
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - אנרגיה הדרושה לבניית מערכת
  מציאת האנרגיה הדרושה לבניית מערכת באמצעות שלוש נוסחאות. הסבר על צפיפות האנרגיה של השדה.

  מחיר: ₪11
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מטעני דמות
  הסבר ותרגילים על שיטת מטעני דמות למציאת פוטנציאל ושדה במרחב עם מוליכים. מציאת התפלגות מטען על שפת המוליך והאנרגיה של המערכת

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חומרים דיאלקטריים
  הסבר על מבנה החומר הדיאלקטרי, מציאת השדה בתוך ומחוץ לחומר. וקטור ההעתקה ופולריזציה.

  מחיר: ₪16
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מעגלים עם זרם ישר
  הגדרת הזרם, חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל, חוקי קירכהוף.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - קבלים
  הסבר על קבלים, שיטות לחישוב קיבול, חיבור קבלים, אנרגיה של קבל, כוח על חומר דיאלקטרי בקבל.

  מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מבנה הנגד וצפיפות זרם
  חישובי התנגדות, צפיפות זרם, שדה חשמלי בנגד, צפיפות זרם קווית.

  מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - חוק לורנץ וכוח על תייל נושא זרם
  הסבר על חוק לורנץ, תנועה בשדה מגנטי, רדיוס מעגל, תנועת בורג, כוח על תיל נושא זרם וכוח בין שני תיילים.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - חוק ביו סבר
  הסבר על הנוסחה וחישוב שדה של תיל סופי, טבעת ודיסקה.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - חוק אמפר
  הסבר על החוק וחישוב שדות של תיל, גליל, מישור, סליל וטורואיד אינסופיים.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מציאת צפיפות זרם משדה מגנטי נתון
  חוק אמפר הדיפרנציאלי

  מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - חוק פאראדיי
  הסבר על חוק פאראדיי וחוק לנץ, כאמ וזרם מושרים.

  מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - שדות משתנים בזמן
  מציאת שדה חשמלי הנוצר משדה מגנטי משתנה בזמן ומציאת שדה מגנטי הנוצר משדה חשמלי המשתנה בזמן- זרם ההעתקה

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מומנט דיפול מגנטי
  מהו מומנט דיפול מגנטי, חישוב מומנט דיפול עבור מערכת, שדה של דיפול מגנטי, מומנט כוח הפועל על מומנט דיפול, אנרגיה של דיפול מגנטי.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - השראות
  השראות עצמית והשראות הדדית, שימוש בהשראות והקשר לחוק פאראדיי.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - משוואות מקסוואל
  משוואות מקסוואל הדיפרנציאביליות והאינטגרביליות והקשר בניהם והחוקים השונים.

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - מעגלי זרם חילופין
  מעגלי זרם חילופין LC ו RLC. תדירות תהודה. פתרון מעגלים באמצעות דיאגרמת פאזורים ועכבה.

  מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - גלים אלקטרומגנטיים
  משוואת הגלים, פתרון משוואת הגלים, וקטור התקדמות הגל , תדירות, יחס דיספרסיה, אורך גל, וקטור פוינטינג, אנרגיה של גל.

  מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - וקטור פויינטינג והאנרגיה האגורה בשדות
  חישוב האנרגיה האגורה בשדות, משמעות הוקטור פויינטינג והקשר בינו לבין האנרגיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - יחסות פרטית
  טרנספורמציית לורנץ למקום והמהירות. אנרגיה ותנע יחסותיים. התנגשויות. פיזורים. אפקט דופלר וקומפטון.

  מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - תרגילים ברמת מבחן

  מחיר: ₪40
  הצץ בפרק