חשוב לדעת

הערה: קורס זה אינו כולל את הנושאים הבאים: התפלגות וייבול


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - יסודות ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קומבינטוריקה- תמורה - סידור עצמים בשורה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קומבינטוריקה- סידור עצמים במעגל

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קומבינטוריקה -דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר ועם החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קומבינטוריקה - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - כלל ההכלה וההפרדה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שאלות מסכמות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - המשתנה המקרי הבדיד -תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי בדיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התפלגויות בדידות מיוחדות-התפלגות היפרגאומטרית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית שלילית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - קירוב פואסוני להתפלגות הבינומית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - המשתנה המקרי הרציף- התפלגויות כלליות (שימוש באינטגרלים)

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - התפלגויות רציפות מיוחדות- התפלגות מעריכית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - התפלגויות רציפות מיוחדות-התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - התפלגות ארלנג ( גמא)

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - טרנספורמציה על משתנה מקרי רציף

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - משתנה דו-מימדי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בין משתנים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - המשתנה המקרי הדו ממדי - קומבינציות ליניאריות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - המשתנה המקרי הדו ממדי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - קשרים בין התפלגויות מיוחדות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - התפלגות מולטינומית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - קומבינציות לינאריות על התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - מערכות חשמליות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - התפלגות מינימום ומקסימום

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - נוסחת התוחלת השלמה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - נוסחת השונות השלמה ( שונות של משתנה מותנה )

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - חישוב תוחלת ושונות על ידי פירוק לאינדיקטורים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 48 - המשתנה המקרי הדו ממדי הרציף

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 49 - קונבולוציה - התפלגות סכום משתנים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 50 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 51 - אי שוויונים בהסתברות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק