המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מודל הערכה מחדש

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - נדלן להשקעה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - החלפת נכסים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אירועים לאחר תאריך המאזן

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תזרים מזומנים

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הלוואות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - אגח נפרע תשלום אחד פרמיה וניכיון

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - אגח נפרע לשיעורין פרמיה וניכיון

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק