3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מימון והשקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - פונקציית הצריכה
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - בנקים וכמות הכסף

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - תורת הכמות של הכסף

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - ביקוש והיצע מצרפיים - מודל AD-AS

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מודל AD-AS הרחבה
  דוגמה מספרית לשיווי משקל רגיל והסבר על שיפור טכנולוגי.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל קיינס במשק פתוח שער חליפין קבוע

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודל קיינס במשק פתוח - שער חליפין נייד

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - פתרון מבחנים בן גוריון

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק