מימון הפירמה א
הורד את ספר הקורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להערות בנוגע לקורס, לחץ כאן.יש סמסטרים שבהם הנושא "מודיליאני ומילר" לא נלמד בכיתה (וזו הסיבה שב GOOL הוא מופיע כנושא האחרון...).בסילבוס של הקורס הוא נקרא לעיתים "שונות".

לכן, טרם למידתו, יש לוודא שהוא נכלל בחומר הקורס.

הנושא של המבנה העיתי של הריביות, אינו מופיע בקורס המקוון (אך הוא כמעט ולא נשאל בבחינות)

בהצלחה!!!

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (ערך עתידי ונוכחי, מחיר מניות)

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית (חישובי הון)

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול חישובי ערך (היוונים וריביות) והערכת מניות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוחות סילוקין

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שחזורי שאלות בנושא הלוואות ולוחות סילוקין
  שחזורי שאלות ממבחנים ומתרגילים שבועיים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שחזורי שאלות מימון בתנאי אינפלציה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים בנושא אינפלציה ומדד.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חישוב ערך איגרות חוב (אגח)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - עקום התשואות, פורוורד

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - שחזורי שאלות הערכת איגרות חוב
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שחזורי שאלות קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (שימוש בנוסחאות)

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - שחזורי שאלות הערכת פרויקטים (תזרים מזומנים)
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - קריטריונים לקבלת החלטות בתנאי אי וודאות, מרקוביץ ו CAPM
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - שאלון 1 מספר שאלון 220218
  שאלון 1 מספר שאלון 220218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - שאלון 2 מספר שאלון 210218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - מבחן לדוגמה 1
  שחזורי שאלות ממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - שאלון לדוגמה 2
  שחזורי שאלות ממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - שאלון לדוגמה 3
  שחזורי שאלות ממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - שאלון לדוגמה 4
  שחזור שאלות ממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק