המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקציות ייצור בטבלה
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - הוצאות יצרן
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה, תפוקה ממוצעת.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הביקוש, ההיצע, גמישויות ושיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התערבות ממשלה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - משק פתוח

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מונופול
  שוק לא תחרותי, מונופול, קרטל, פידיון שולי.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תפקידי הממשלה - מוצרים ציבוריים
  השפעות חיצוניות, יעילות חברתית, מקסימום רווחה, התערבות ממשלה, מוצרים ציבוריים.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תפקידי הממשלה - אי שיוויון ועקומת לורנץ

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודל קיינס במשק פתוח

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק