המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקציות ייצור והקצאת עובדים
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - עלויות היצרן ועקומת ההיצע
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה, תפוקה ממוצעת.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הביקוש, שיווי משקל בתחרות משוכללת ושוק גורמי הייצור
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התערבות ממשלה במשק סגור

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - התערבות ממשלתית במשק פתוח

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - כשלי שוק - מונופול
  שוק לא תחרותי, מונופול, קרטל, פידיון שולי.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - כשלי שוק השפעות חיצוניות
  השפעות חיצוניות, יעילות חברתית, מקסימום רווחה, התערבות ממשלה, מוצרים ציבוריים.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חלוקת הכנסות במשק ועקומת לורנץ

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק