חשוב לדעת

לתשומת לבכם, במידה ותרגיל מכיל פונקציות טריגונומטריות. יש להתעלם ממנו. בפרק חקירת פונקציה אין צורך לחשב אסימפטוטות
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה
  מספרים חיוביים ושליליים, סדר פעולות החשבון, חזקות ושורשים, מספרים מכוונים

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - 806 - טכניקה אלגברית
  פירוק טרינום, משוואות ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות, משוואות ממעלה שניה, שלישית ודו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, שורשים, ערך מוחלט, אי שיוויונים מסוגים שונים, משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, תחום הגדרה.

  מחיר: ₪63
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חוקי חזקות ומשוואות מעריכיות ולוגריתמיות

  מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סדרות

  מחיר: ₪50
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - טריגונומטריה במרחב

  מחיר: ₪52
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  מחיר: ₪278
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - חשבון אינטגרלי של פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה

  מחיר: ₪24
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מטריצות - ישן
  מטריצות, שוויון בין מטריצות, פעולות בין מטריצות, המטריצה המשוחלפת מוחלפת, מטריצה היחידה, כתיב מטריציאלי של מערכת משוואות, מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית, המטריצה ההפוכה, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההפוכה, פולינום של מטריצה, מטריצה אלמנטרית, פירוק LU

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - דטרמיננטות - ישן
  חישוב דטרמיננטות בשיטות שונות כולל למטריצות כלליות, כללי הדטרמיננטות, כלל קרמר לפתרון מערכת משוואות, המטריצה הצמודה הקלאסית (adjA), שימושים של דטרמיננטות.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - וקטורים
  שוויון וקטורים, פעולות בין וקטורים, הצגה פרמטרית של ישר, מצב הדדי בין ישרים, מרחק בין נקודה מישר, מרחק בין ישרים מקבילים, מרחק בין ישרים מצטלבים, זוית בין ישרים, ישרים מאונכים, הצגת מישור, מציאת המצב ההדדי בין ישר למישור, מרחק בין ישר למישור, זווית בין ישר למישור, המצב ההדדי בין שני מישורים, מרחק בין מישורים, זווית בין מישורים, ישר החיתוך בין מישורים.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - פונקציות בשני משתנים לכלכלנים - עקומות שוות ערך ונגזרות חלקיות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - הפונקציה הממשית
  הגדרת הפונקציה, פונקציות נפוצות, תחום הגדרה של פונקציה, פונקציה זוגית ואי זוגית
  הרכבת פונקציות, פונקציה מחזורית, פונקצית הערך המוחלט, פונקציה מפוצלת, פונקציה חד חד ערכית, פונקציה הפוכה, תמונה של פונקציה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - חישוב נגזרת של פונקציה (לכלכלנים)
  כללי הגזירה, תרגול בכללי הגזירה, גזירה סתומה, כלל השרשרת.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - בעיות גדילה ודעיכה

  מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - אלגברה - משוואות ישרים ופרבולות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - חשבון דיפרנציאלי פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות,לוגריתמיות וחזקה

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - נגזרת סתומה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק