3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית -מדדי מרכז

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - ממוצע סטיות מוחלטות מהחציון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מדדי קשר - מדד הקשר של קרמר

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מדד הקשר ספירמן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מדד הקשר פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מדדי קשר- השפעת טרנספורמציה לינארית על פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מדדי קשר- רגרסיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מדדי קשר - בחירת מדד מתאים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - יסודות ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - שאלות מסכמות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התפלגות נורמלית ה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי מנהל

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - רווח סמך לפרופורציה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - בדיקת השערות כללית (סיכוי לטעויות ועוצמת מבחן)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - ניתוח שונות חד כיוונית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק