המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - השפעות חיצוניות ומוצרים ציבוריים
  השפעות חיצוניות, יעילות חברתית, מקסימום רווחה, התערבות ממשלה, מוצרים ציבוריים.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אי שיוויון בחלוקת הכנסות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - תוצר ריאלי ונומינלי שינויי מחירים

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - פונקצית הצריכה
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - בנקים וכמות הכסף

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל קיינס - משק פתוח - הרחבה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - ביקוש והיצע מצרפיים - מודל AD-AS

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מבחן מספר 1

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק