יסודות המימון
הורד את ספר הקורס צפה כעת בפרק חינם קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להערות בנוגע לקורס, לחץ כאן.יש סמסטרים שבהם הנושא "מודיליאני ומילר" לא נלמד בכיתה (וזו הסיבה שב GOOL הוא מופיע כנושא האחרון...).בסילבוס של הקורס הוא נקרא לעיתים "שונות".

לכן, טרם למידתו, יש לוודא שהוא נכלל בחומר הקורס.

בהצלחה!!!

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (שימוש בנוסחאות)

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול היוונים וריבית

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוחות סילוקין

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אגרת חוב (חישוב באמצעות נוסחאות)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - כדאיות השקעה בתנאי וודאות

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (שימוש בנוסחאות)

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שאלות נבחרות לתרגול

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלון 1 מספר שאלון 220218
  שאלון 1 מספר שאלון 220218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שאלון 2 מספר שאלון 210218

  מחיר: ₪199
  הצץ בפרק