המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית-הקדמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית -מדדי מרכז

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית- מיקום יחסי-ציון תקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית- בטבלה בדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - סטטיסטיקה תיאורית- ההשתנות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - סטטיסטיקה תיאורית- קופסא

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סטטיסטיקה תיאורית- פלטים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - סטטיסטיקה תיאורית - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מדד הקשר פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - יסודות ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - שאלות מסכמות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - רווח סמך ( מרווח ביטחון ) לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים( תלויים)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים( תלויים)

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - רווח סמך לשונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - רווח סמך ליחס שונויות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - רווח סמך לפרופורציה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - רווח סמך להפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 43 - בדיקת השערות על הפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 44 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 45 - בדיקת השערות על שונויות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 46 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 47 - מבחני חי בריבוע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק