שיטות סטטיסטיות

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

הקורס באתר נותן מענה חלקי בלבד. הנושאים הבאים לא קיימים:



רגרסיה מתקדמת

קשר החיזוי ןטכניקות של סדרות עיתיות

שיטות דגימה

כמו כן, בתוך נושא מס' 5 בסילבוס -מבין השיטות למציאת הרגרסיה המרובה הטובה ביותר נלמדה בגול רק שיטת stepwise.
לנושאים 7, 9, 10, 11, 12בסילבוס אין מענה באתר.
התוכנה שנלמדה בגול זהה ( spss) פרט לנושא של משתנה דמי מאקונומטריקה (מגול) שבה נעשה שימוש בתוכנת sas. 
 
מחיר הקורס זול מהרגיל בשל החוסרים.
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית- סיווג משתנים וסולמות מדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מבחן אי תלות ומדד הקשר של קרמר

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מדד הקשר ספירמן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רגרסיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - ניתוח שונות חד כיוונית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - ניתוח שונות דו כיווני

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - רגרסיה ליניארית חד משתנית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - קו הרגרסיה במדגם

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מובהקות הרגרסיה באוכלוסיה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מאפייני קו הרגרסיה המרובה במדגם

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מובהקות קו הרגרסיה המרובה ומקדמיו באוכלוסיה

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - שיטות להרצת רגרסיה רבת משתנים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - משתנה דמי

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - משתנה דמי - המשך

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מודלים לא ליניאריים

  מחיר: ₪9
  הצץ בפרק