חשוב לדעת

הקורס בהתאם לפי סילבוס שנשלח אלינו מסטודנטים של שנים קודמות ולפי זה נבנה הקורס תתכן התאמה שהיא לא במאת האחוזים.


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה
  סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - משוואות אלגבריות
  משוואה ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואה ריבועית (משוואה ממעלה שנייה), משוואות ממעלה שלישית ומעלות גבוהות, משוואות דו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, משוואות עם שורשים, משוואות עם ערך מוחלט, מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים ממעלה שנייה.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אי שוויונים אלגבריים
  אי שוויונים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שוויונים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויונים עם מנה, אי שיוויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה, אי שיוויונים עם ערך מוחלט.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - חוקי החזקות והשורשים
  חוקי חזקות, חוקי שורשים, כתיבת מדעית של מספרים

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - משוואות ואי-שוויונים מעריכיים
  מהי משוואה מעריכית, כיצד לפתור משוואה מעריכית, מערכת משוואות מעריכיות, אי שוויונים מעריכיים.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חוקי הלוגריתמים, משוואות ואי-שוויונים לוגריתמים
  מהי משוואה לוגריתמית, כיצד לפתור משוואה לוגריתמית, משוואת לוגריתמיות הנפתרות ע"י הגדרת הלוגריתם, חוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י שימוש בחוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י הוצאת לוג משני אגפי המשוואה, מערכת משוואות לוגריתמיות, מערכת משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, אי שוויונים לוגריתמים.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - לוגיקה

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קבוצות
  מבוא, דיאגרמת וון, קריאת קבוצות, קבוצת חזקה ומכפלה קרטזית.

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - יחסים

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - פונקציות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שובך היונים

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - אינדוקציה מתמטית
  מהי אינדוקציה, תכונות התחלקות, אינדוקציות עם איבר כללי שמורכב ממספר מחוברים, אינדוקציות שבהן איברים משתנים, שאלות הוכחה עם אינדוקציות, אינדוקציות עם סדרות, אינדוקציות עם עצרת

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - קומבינטוריקה בסיסית
  קומבינטוריקה בסיסית, N מעל K כתת קבוצה, חשיבות הסדר הפנימי, חלוקת כדורים זהים לתאים, מספר האיברים בקבוצת חזקה ומספרי קטלן.

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק