המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הפונקציה הממשית
  הגדרת הפונקציה, פונקציות נפוצות, תחום הגדרה של פונקציה, פונקציה זוגית ואי זוגית
  הרכבת פונקציות, פונקציה מחזורית, פונקצית הערך המוחלט, פונקציה מפוצלת, פונקציה חד חד ערכית, פונקציה הפוכה, תמונה של פונקציה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - רציפות של פונקציה - משפט ערך הביניים
  פונקציה רציפה, סוגי אי-רציפות, משפט ערך הביניים של קושי

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הגדרת הנגזרת - גזירות של פונקציה - נגזרות חד-צדדיות
  הגדרת הנגזרת, פונקציה גזירה, גזירות של פונקציה, משמעות הנגזרת, משיק אנכי, חוד, נגזרות חד צדדיות, נגזרת מימין, נגזרת משמל.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חישוב נגזרת של פונקציה
  נגזרת של סכום הפרש מכפלה ומנה, נגזרת שנייה, כלל השרשרת.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חישוב נגזרת של פונקציות מיוחדות
  גזירה של פונקציה סתומה, גזירה של פונקציה הנתונה בצורה פרמטרית, כלל לייבניץ לחישוב נגזרת מסדר גבוה, גזירה של פונקציה של איקס בחזקת פונקציה של איקס, נגזרת הפונקציה ההפוכה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - בעיות משיקים ונוסחת הקירוב הלינארי

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - כלל לופיטל
  שימוש בכלל לופיטל לחישוב גבול מהורה אפס חלקי אפס, אינסוף חלקי אינסוף, אפס כפול אינסוף, אחד בחזקת אינסוף, אפס בחזקת אפס, אינסוףבחזקת אפס, אינסוף פחות אינסוף, חישוב גבול במקרה שלופיטל נכשל

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - בעיות מקסימום ומינימום
  בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב. הערה: בעיות קיצון הוא נושא שמופיע בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה והוא מופיע בדיוק באותו האופן גם בבחינות באקדמיה אם כי בסבירות לא גבוהה. רמת השאלות כאן מתאימה לרמת השאלות באקדמיה ולעיתים אף עולה עליה.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - פתרון משוואות (קושי-רול-ניוטון רפסון)

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בעיות קצב שינוי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - משפט לגראנז

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - טורי טיילור - מקלורן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - סדרות
  מהי סדרה, גבול של סדרה, סדרה עולה וסדרה יורדת, סדרה חסומה, חסם עליון, חסם תחתון, סופרימום, אינפימום, אריתמטיקה של גבולות, הגבול של אוילר, כלל הסנדוויץ', כלל המנה, כלל השורש, סדרה רקורסיבית, גבול לפי היינה, תתי סדרות, משפט בולצאנו וירשטראס, משפט שטולץ, מבחן קושי להתכנסות סדרות.

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - אינטגרלים מיידיים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - אינטגרלים בשיטת "הנגזרת כבר בפנים"

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - אינטגרלים בשיטת ההצבה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - אינטגרלים של פונקציות רציונליות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - אינטגרלים טריגונומטריים והצבות טריגונומטריות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - האינטגרל המסוים
  אינטגרל מסוים. אינטגרל מסוים של פונקציה מפוצלת. אי שויונים עם אינטגרלים. סכום רימן.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - שימושי האינטגרל המסויים (שטח-אורך קשת)
  חישוב שטח בין גרף פונקציה לבין ציר x , חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטח ביחס לציר y (שאלות 31 ו- 32), חישוב אורך עקום. הערה: חלק מהנושאים בפרק זה מופיעים גם בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה , אין זה אומר שהם אינם יכולים להופיע בבחינות באקדמיה.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - שימושי האינטגרל המסויים (נפח-שטח מעטפת)
  חישוב נפח גוף סיבוב סביב ציר x וסביב ציר y בשיטת הדיסקות (קוולירי) ובשיטת הקליפות הגליליות, חישוב נפח גוף סיבוב סביב ישרים המקבילים לצירים, חישוב שטח מעטפת של גוף סיבוב סביב ציר x וסביב ציר y, חישוב נפח גוף שהוא אינו גוף סיבוב.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - המשפט היסודי של החדו"א (גזירת האינטגרל)

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - אינטגרלים לא אמיתיים - חדש
  אינטגרלה לא אמיתי (מוכלל), שימושים של אינטגרלים לא אמיתיים, מבחני התכנסות לאינטגרלים, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, התכנסות בהחלט, מבחן דיריכלה, התכנסות בתנאי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - תיאוריה (הוכחות נבחרות)

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - נושאים מתקדמים - רציפות במידה שווה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - חישוב נגזרת של פונקציה (לכלכלנים)
  כללי הגזירה, תרגול בכללי הגזירה, גזירה סתומה, כלל השרשרת.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - טורים עם איברים קבועים
  סימן הסכימה, טור, טור מתכנס וטור מתבדר, טור גיאומטרי, טור הרמוני, תכונות אלגבריות של טורים, מבחן ההתבדרות, מבחן האינטגרל, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, מבחן המנה, מבחן השורש, מבחן לייבניץ, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - טורי פונקציות וטורי חזקות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - טורי טיילור - מקלורן 2
  טור טיילור, טור מקלורן, תחום התכנסות של טור טיילור, חישובים מקורבים בעזרת טורי טיילור.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - נושאים מתקדמים - הצגה פרמטרית של פונקציה
  הצגה פרמטרית של עקום, עקומים פרמטרים נפוצים, גזירה פרמטרית, משיק, משיק אנכי, חישוב שטחים, חישוב אורך עקום, חישוב שטח מעטפת של גוף סיבוב, עקום פרמטרי במרחב.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - נושאים מתקדמים - הצגה פולרית של פונקציה
  קואורדינטות פולריות (קוטביות), עקומים פולרים נפוצים (קו, מעגל, קרדיואידה, למינסקטה, ורד ועוד) , הנגזרת ושימושיה, חישוב שטחים, חישוב אורך קשת, חישוב שטח מעטפת של גוף סיבוב.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק