המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מבחן הבינום

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - רווח סמך לשונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - בדיקת השערות על שונויות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מבחני חי בריבוע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - ניתוח שונות חד כיוונית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - ניתוח שונות דו כיווני

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק