צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא 1
  • מבוא 2
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 4
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 6 ג