צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • רווח סמך לשונות וסטיית תקן
  • תאוריה 1 - כללי
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4