המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לתורת הקבוצות
  קשרים לוגים וכמותיים, מושג הקבוצה, איבר בקבוצה ושייכות לקבוצה, שוויון בין קבוצות, קבוצה סופית ואינסופית, הקבוצה הריקה, תת-קבוצה, קבוצות מיוחדות: המספרים הטבעיים, השלמים, הרציונאלים, האי-רציונאלים והממשיים, ציר המספרים, איחוד וחיתוך של קבוצות, הפרש קבוצות, המשלים של קבוצה, דיאגרמת וון, קבוצת חזקה.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - קבוצות
  מבוא, דיאגרמת וון, קריאת קבוצות, קבוצת חזקה ומכפלה קרטזית.

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - יחסים

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הפונקציה הממשית לתלמידי כלכלה וניהול

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - פונקציות - רמה מתקדמת

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - רציפות של פונקציה - משפט ערך הביניים
  פונקציה רציפה, סוגי אי-רציפות, משפט ערך הביניים של קושי

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הגדרת הנגזרת - גזירות של פונקציה - נגזרות חד-צדדיות
  הגדרת הנגזרת, פונקציה גזירה, גזירות של פונקציה, משמעות הנגזרת, משיק אנכי, חוד, נגזרות חד צדדיות, נגזרת מימין, נגזרת משמל.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חישוב נגזרת של פונקציה
  כללי הגזירה, תרגול בכללי הגזירה, גזירה סתומה, כלל השרשרת, גזירה לוגריתמית, נגזרת הפונקציה ההפוכה, תרגול נוסף בכללי הגזירה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - בעיות משיקים ונוסחת הקירוב הלינארי

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - כלל לופיטל
  שימוש בכלל לופיטל לחישוב גבול מהורה אפס חלקי אפס, אינסוף חלקי אינסוף, אפס כפול אינסוף, אחד בחזקת אינסוף, אפס בחזקת אפס, אינסוףבחזקת אפס, אינסוף פחות אינסוף, חישוב גבול במקרה שלופיטל נכשל

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - בעיות מקסימום ומינימום (בעיות קיצון)
  בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב. הערה: בעיות קיצון הוא נושא שמופיע בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה והוא מופיע בדיוק באותו האופן גם בבחינות באקדמיה אם כי בסבירות לא גבוהה. רמת השאלות כאן מתאימה לרמת השאלות באקדמיה ולעיתים אף עולה עליה.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - פתרון משוואות (קושי-רול-ניוטון רפסון)

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - משפט לגראנז

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - בעיות מינימום ומקסימום כלכליות
  הצגת הפונקציות הכלליות הנפוצות: פונקצית ביקוש, פונקצית פדיון (הכנסות), פונקצית עלות כוללת (הוצאות), פונקציית רווח, הפונקציה השולית ומשמעותה. פתרון בעיות מקסימום ומינימום הקשורות לפונקציות הכלכליות.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - פתרון בחינות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - פונקציות של מספר משתנים - קווי גובה, משטחי רמה, גבולות ורציפות
  פונקציה של מספר משתנים, תחום הגדרה, קווי גובה, משטחים מפורסמים כגון שפת כדור, אליפסואיד, גליל אליפטי, חרוט אליפטי, היפרבולואיד חד יריעתי, היפרבולואיד דו יריעתי, פרבולואיד אליפטי, פרבולואיד היפרבולי, זיהוי משטחים, משטחי רמה, גבול של פונקציה של מספר משתנים, רציפות של פונקציה של מספר משתנים.

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - קיצון של פונקציה של שלושה משתנים תחת אילוצים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - קיצון מוחלט של פונקציה בשני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה
  מציאת מקסימום ומינימום מוחלטים/גלובליים לפונקציה של שני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה כגון משולש, טרפז, עיגול וכו

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - אינטגרלים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - אינטגרלים של פונקציות רציונליות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - האינטגרל המסוים, סכומי רימן
  אינטגרל מסוים. אינטגרל מסוים של פונקציה מפוצלת. אי שויונים עם אינטגרלים. סכום רימן.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - המשפט היסודי של החדו"א (גזירת האינטגרל)

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - פונקציות הומוגניות-משפט אוילר
  פונרציה הומוגנית, מעבר מנקודה לנקודה בפונקציה הומוגנית ובנגזרת של פונקציה הומוגנית, משפט אוילר

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - שימושי האינטגרל המסויים (שטח-אורך קשת)
  חישוב שטח בין גרף פונקציה לבין ציר x , חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטח ביחס לציר y (שאלות 31 ו- 32), חישוב אורך עקום. הערה: חלק מהנושאים בפרק זה מופיעים גם בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה , אין זה אומר שהם אינם יכולים להופיע בבחינות באקדמיה.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - כלל השרשרת בפונקציות של מספר משתנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - נגזרות חלקיות דיפרנציאבליות
  נגזרות חלקיות מסדר ראשון, נגזרות חלקיות מסדר שני, נגזרות חלקיות לפי ההגדרה, דיפרנציאביליות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - הוכחות של משפטים נבחרים בקורס

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - גמישות הביקוש

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - אי שוויונים אלגבריים
  אי שוויונים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שוויונים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויונים עם מנה, אי שיוויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה, אי שיוויונים עם ערך מוחלט.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק