מתמטיקה
משך הקורס: 266 שעות

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה
  סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום.

  זמן: 15:52 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - משוואות אלגבריות
  משוואה ממעלה ראשונה, מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה, משוואות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואה ריבועית (משוואה ממעלה שנייה), משוואות ממעלה שלישית ומעלות גבוהות, משוואות דו ריבועיות, משוואות עם פרמטרים, משוואות עם שורשים, משוואות עם ערך מוחלט, מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים ממעלה שנייה.

  זמן: 15:15 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אי שוויונים אלגבריים
  אי שוויונים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שוויונים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויונים עם מנה, אי שיוויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה, אי שיוויונים עם ערך מוחלט.

  זמן: 10:23 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - חקירת משוואה ממעלה ראשונה

  זמן: 5:20 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חקירת משוואה ממעלה שנייה

  זמן: 6:54 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - נוסחאות וייטה
  נוסחאות וייטה, סימני שורשים של משוואה ריבועית, חקירת משוואה ריבועית עם נוסחאות וייטה, חקירת פונקציה ריבועית עם נוסחאות וייטה.

  זמן: 5:04 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שינוי נושא נוסחא

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מבוא לפונקציות
  מערכת הצירים הקרטזית, נקודות וקטעים במערכת צירים, חישובי אורכים יסודיים, חישובי שטחים יסודיים, מהי פונקציה, ייצוג מילולי של פונקציה, ייצוג פונקציה באמצעות טבלה, ייצוג פונקציה באמצעות גרף, ייצוג אלגברי של פונקציה, השתנות של פונקציה, תחומי עלייה וירידה של פונקציה, קצב השתנות של פונקציה (אחיד ושאינו אחיד).

  זמן: 4:56 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הפונקציה הקווית
  ייצוג גרפי של פונקצית הקו הישר (פונקציה קווית), שיפוע ישר, חישוב שיפוע בשיטת המדרגות, חישוב שיפוע בעזרת נוסחה, שיפוע שלילי של ישר, משוואת הישר, משמעות האיבר החופשי, מציאת משוואת ישר, תחומי חיוביות ושליליות של ישר, חישובי שטחים עם פונקציה קווית.

  זמן: 7:49 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הפונקציה הריבועית
  הפונקציה הריבועית היסודי: y=x^2, הוספת קבוע לפונקציה ריבועית: y=x^2+c, הזזה אופקית של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2, הזזות אנכיות ואופקיות של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2+k, פונקציה ריבועית עם a כללי מהצורה: y=a(x-p)^2+k, הצגה סטנדרטית של פונקציה ריבועית, סרטוט גרף פונקציה ריבועית, מציאת נקודות חיתוך של פונקציה ריבועית, ייצוגים שונים של פונקציה ריבועית, חיתוך בין ישר לפרבולה, חיתוך בין שתי פרבולות.

  זמן: 17:48 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מבוא לגאומטריה של המישור
  מושגי יסוד בגיאומטריה של המישור, חיבור וחיסור קטעים, חיבור וחיסור זוויות, זוויות קדקודיות, זוויות משלימות, זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וזוויות חד צדדיות בין ישרים מקבילים.

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - גיאומטריה אוקלידית - משולשים
  סכום זוויות במשולש, סוגי משולשים - משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, משולש שווה צלעות, חפיפת משולשים, משפטים במשולש שווה שוקיים, משפטים במשולש ישר זווית, זווית חיצונית במשולש, קטע אמצעים במשולש, מפגש תיכונים במשולש

  זמן: 7:04 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - גיאומטריה אוקלידית - מרובעים
  סכום זוויות במרובע, המקבילית, המלבן, המעוין, הריבוע, הטרפז, טרפז שווה שוקיים וטרפז ישר זווית, קטע אמצעים בטרפז, דלתון

  זמן: 9:08 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - גיאומטריה אוקלידית - שטחים והיקפים
  שטחים של משולשים, היקפים של משולשים, שטחים והיקפים של מרובעים: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז.

  זמן: 2:54 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - גיאומטריה אוקלידית - המעגל
  הגדרות יסודיות במעגל, משפטים העוסקים בקשתות ומיתרים במעגל, משפט אנך למיתר במעגל, זווית מרכזית וזווית היקפית במעגל, זווית היקפית הנשענת על קוטר, משיק למעגל, שני משיקים היוצאים מנקודה שמחוץ למעגל, משיק ורדיוס בנקודת השקה, זווית בין משיק ומיתר במעגל, שני מעגלים, מרובע חסום במעגל, מרובע חוסם מעגל, שטח של מעגל, היקף של מעגל

  זמן: 8:21 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - גיאומטריה אוקלידית - פרופורציה ודמיון
  משפט תאלס, הרחבות של משפט תאלס, משפט חוצה זווית, דמיון משולשים, פרופורציות במשולש ישר זווית, פרופורציות במעגל, יחסים בין קטעים במשולשים דומים, יחסי שטחים של משולשים דומים

  זמן: 11:38 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - גיאומטריה אוקלידית - שאלות חזרה
  שאלות שונות ללא פרופורציה, שאלות שונות הכוללות פרופורציה ודמיון

  זמן: 5:39 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - טריגונומטריה במשולש ישר זווית
  ארבעת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס וקוטנגנס. שאלות במשולשים הנפתרות ע"י שימוש בטריגונומטריה

  זמן: 3:15 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - זהויות טריגונומטריות
  זהויות יסוד, ערכי הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות מיוחדות, הגדרת מעגל היחידה, זהויות של מעגל היחידה הטריגונומטרי, זהויות עבור זוויות הגדולות מ-360 מעלות, זהויות של סכום והפרש זוויות, זהויות של זווית כפולה, זהויות של סכום והפרש פונקציות.

  זמן: 9:26 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - משוואות טריגונומטריות
  מהי משוואה טריגונומטרית, צורת פתרון של סינוס, של קוסינוס ושל טנגנס, פתרונות כלליים של משוואות טריגונומטריות, משוואות הנפתרות ע"י שימוש בזהויות יסוד, משוואות הנפתרות ע"י חלוקה בקוסינוס, משוואות הנפתרות ע"י טכניקה אלגברית, משוואות עם פתרון בתחום נתון, משוואות עם זוויות ברדיאנים.

  זמן: 10:45 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - טריגונומטריה במישור
  משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים, שטח משולש לפי שתי צלעות וסינוס הזווית שבניהן, שטח משולש לפי צלע ושתי זוויות סמוכות.

  זמן: 17:10 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - טריגונומטריה במרחב - התיבה והקובייה
  הגדרות יסודיות במרחב, זווית בין ישר למישור, זווית בין שני מישורים, תיבה שבסיסה ריבוע, תיבה שבסיסה מלבן, קובייה.

  זמן: 4:41 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - טריגונומטריה במרחב - המנסרה
  מנסרה שבסיסה משולש שווה צלעות, מנסרה שבסיסה משולש שווה שוקיים, מנסרה שבסיסה משולש ישר זווית.

  זמן: 2:00 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - טריגונומטריה במרחב - הפירמידה
  פירמידה שבסיסה ריבוע, פירמידה שבסיסה מלבן, פירמידה שבסיסה משולש שווה צלעות, פירמידה שבסיסה משולש שווה שוקיים, פירמידה שבסיסה משולש ישר זווית.

  זמן: 7:41 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - חשבון דיפרנציאלי - נגזרות ומשיקים
  נגזרות יסודיות, מציאת שיפוע משיק לגרף פונקציה, מציאת משוואת משיק לגרף פונקציה, שאלות שונות עם משיקים.

  זמן: 8:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקצית פולינום
  פונקציה זוגית ואי-זוגית, הקשר שבין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת, חקירת פונקצית פולינום.

  זמן: 4:10 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקצית מנה ושורש
  שאלות עם משיקים לפונקציות מנה ושורש, תחום הגדרה של פונקצית מנה ושורש, נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה של פונקצית מנה ושורש, אסימפטוטות של פונקצית מנה ושורש, נקודות פיתול ותחומי קמירות וקעירות של פונקצית מנה ושורש, חקירת פונקצית מנה ושורש, חקירת פונקציה עם פרמטר.

  זמן: 18:36 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - חשבון דיפרנציאלי - הקשר שבין גרף הפונקציה וגרף הנגזרת
  קשר שבין גרף הפונקציה וגרף הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה.

  זמן: 1:54 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - חשבון דיפרנציאלי - הזזות ומתיחות של פונקציות
  הוספת קבוע לפונקציה, הכפלת קבוע בפונקציה, הזזת פונקציה ימינה ושמאלה, מתיחה וכיווץ של פונקציה, היפוך גרף של פונקציה ביחס לציר y, ערך מוחלט של פונקציה

  זמן: 11:58 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - חשבון דיפרנציאלי - בעיות קיצון
  בעיות קיצון עם מספרים, בעיות קיצון בהנדסת המישור, בעיות קיצון בפונקציות וגרפים, בעיות קיצון בהנדסת המרחב.

  זמן: 12:22 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - חשבון אינטגרלי - האינטגרל הכללי
  האינטגרל הכללי, אינטגרלים מידיים, מציאת פונקציה קדומה.

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - חשבון אינטגרלי - האינטגרל המסוים וחישובי שטחים
  האינטגרל המסוים, חישובי שטחים יסודיים, שטח מתחת לציר איקס, חישובי שטחים בין שתי פונקציות, חישובי שטחים מורכבים, חישובי שטחים עם פרמטרים, חישובי שטחים כאשר נתונה הנגזרת, חישובי שטחים עם פונקציה רציונאלית, עם פונקצית שורש ועם פונקציות טריגונומטריות, חישובי שטחים שבין גרף הנגזרת והצירים

  זמן: 12:16 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק