צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הדפסה ממרחב המודל
  • הגדרת קובץ Ctb כהכנה להדפסה
  • היכרות עם הדפסה ממרחב הנייר
  • הגדרת מרחב הנייר להדפסה מותאמת מראש (הגדרת Viewport)
  • הגדרת שכבות ב Viewports