צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הגדרת סגנון מידה
  • הגדרת סגנון מידה המשך
  • מתן מידות , ומידות המשכיות
  • מתן מידות לאלמנטים מעוגלים
  • עריכת מידות, שינוי סגנון ויצירת מידות חדשות בקנמ שונה