צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מערכת צירי הקוארדינטות
  • 6 דרכים לשרטוט קו (פקודת Line)
  • מחיקת אלמנטים (Erase)
  • עיגול פינות וקיטום פינות (Fillet and Chamfer)
  • בחירת אלמנטים באוטוקאד
  • נקודות הצמדות (Object Snap)
  • ידיות האחיזה (Grips)
  • נקודות סימון ומדידה (Dot, Divide, Measure)
  • שרטוט מעגל (פקודת Circle)
  • יצירת קשת (פקודת Arc)
  • שרטוט מלבן (פקודת Rectangular)
  • העתקת אובייקטים תחת מרחק מסוים (פקודת Offset)
  • הזזת והעתקת אובייקטים (Move and Copy)
  • קיצור והארכת אובייקטים (Trim and Extand)
  • קווי עזר אינסופיים (Construction Line)