צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • יצירת רצף קווים משוכלל (פקודת Polyline)
  • יצירת מצולע משוכלל (Polygon)
  • שבירת קווים מורכבים - (פקודת Explode)
  • שבירת קווים מורכבים - (פקודת Break)
  • מדידת שטחים והיקפים (Distance and Measure)
  • מילוי שטחים (פקודות Hatch)
  • סיבוב ויישור אלמנטים (Rotate and Align)
  • העתקה סימטרית (פקודת Mirror)
  • העתקה באמצעות כלי המערך (פקודת Array)
  • מתיחת אובייקטים (פקודת Stretch)
  • שינוי קנה המידה (פקודת Scale)
  • שימוש במברשת הקסם (Match Properties)