מתמטיקה יישומית
משך הקורס: 24 שעות

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מרחבי מכפלה פנימית ומרחבים נורמיים
  מרחבי מכפלה פנימית ומרחביים נורמיים. התכנסות נקודתית, במ"ש ובנורמה. אי-שיוויון קושי-שוורץ, תהליך גרם-שמידט. משפט פיתגורס, הטלות אורתוגונליות, מערכות אורתוגונליות אינסופיות,אי-שיוויון בסל. משפט קירוב מיטבי.

  זמן: 7:57 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - טורי פורייה
  טורי פורייה ממשיים ומרוכבים בקטעים שונים. פונקציות זוגיות ואי זוגיות, המשכה זוגית ואי-זוגית. משפט דיריכלה, התכנסות במידה שווה, שיוויון פרסבל, התכנסות בנורמה. הלמה של רימן לבג, גזירה ואינטגרציה של טורי פורייה, משפט הקונבולוציה.

  זמן: 7:10 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התמרת פורייה
  הגדרת התמרת פורייה, תכונות התמרת פורייה, נוסחת כיווץ והזזה, נוסחאות כפל באקספוננט ומודולציה, נוסחת המומנט, נוסחאות התמרה כפולה והתמרה הפוכה, משפט פלנשראל, משפט הקונבולוציה, שימושים של התמרת פורייה בפתרון משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

  זמן: 5:39 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - התמרת לפלס
  התמרת לפלס, התמרת לפלס של פונקציה מחזורית, של פונקציה מפוצלת, של פונקצית מדרגה ושל פונקצית דלתא, התמרת לפלס ההפוכה, משפט הקונוולוציה, פתרון מדר בעזרת התמרת לפלס בשילוב כל הפונקציות לעיל.

  זמן: 2:48 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק