מכינה במתמטיקה למבחן מהט
משך הקורס: 121 שעות

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לאלגברה
  סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים, הצבה בתבניות מספר, פעולות עם חזקות ושורשים, שבר פשוט, שבר עשרוני, אחוזים, חיבור וחיבור שברים, כפל וחילוק שברים, פירוקים, נוסחאות הכפל המקוצר, טרינום

  זמן: 15:52 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - משוואות ממעלה ראשונה
  מהי משוואה, משווקות שקולות, הגדרת פתרון של משוואה, משוואות לא מסודרות, משוואות עם פתיחת סוגריים, משוואות מיוחדות עם אינסוף פתרונות ואף פתרון, משוואות עם מכנה מספרי, משוואות עם נעלם במכנה, מערכת משוואות ליניאריות עם שני משתנים, פתרון גרפי של שתי משוואות, פתרון אלגברי של שתי משוואות, פתרון בעיות מילוליות עם מערכת משוואות.

  זמן: 12:30 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - משוואות ממעלה שנייה
  הגדרה של משוואה ריבועית, משוואות ריבועיות יסודיות, משוואה חסרת B ומשוואה חסרת C, משוואות ריבועיות לא מסודרות, משוואות ריבועיות עם שברים, מערכת משוואות ריבועיות.

  זמן: 6:13 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - משוואות ממעלה שלישית ומעלה

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מבוא לפונקציות
  מערכת הצירים הקרטזית, נקודות וקטעים במערכת צירים, חישובי אורכים יסודיים, חישובי שטחים יסודיים, מהי פונקציה, ייצוג מילולי של פונקציה, ייצוג פונקציה באמצעות טבלה, ייצוג פונקציה באמצעות גרף, ייצוג אלגברי של פונקציה, השתנות של פונקציה, תחומי עלייה וירידה של פונקציה, קצב השתנות של פונקציה (אחיד ושאינו אחיד).

  זמן: 4:56 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הפונקציה הקווית
  ייצוג גרפי של פונקצית הקו הישר (פונקציה קווית), שיפוע ישר, חישוב שיפוע בשיטת המדרגות, חישוב שיפוע בעזרת נוסחה, שיפוע שלילי של ישר, משוואת הישר, משמעות האיבר החופשי, מציאת משוואת ישר, תחומי חיוביות ושליליות של ישר, חישובי שטחים עם פונקציה קווית.

  זמן: 7:49 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - הפונקציה הריבועית
  הפונקציה הריבועית היסודי: y=x^2, הוספת קבוע לפונקציה ריבועית: y=x^2+c, הזזה אופקית של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2, הזזות אנכיות ואופקיות של פונקציה ריבועית: y=(x-p)^2+k, פונקציה ריבועית עם a כללי מהצורה: y=a(x-p)^2+k, הצגה סטנדרטית של פונקציה ריבועית, סרטוט גרף פונקציה ריבועית, מציאת נקודות חיתוך של פונקציה ריבועית, ייצוגים שונים של פונקציה ריבועית, חיתוך בין ישר לפרבולה, חיתוך בין שתי פרבולות.

  זמן: 17:48 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - אי שיוויונים אלגבריים
  אי שיוויוינים ממעלה ראשונה ושנייה, אי שיוויוינים ממעלה גבוהה (שלישית ויותר), אי שיוויוינים עם מנה, אי שיויונים כפולים, מערכת וגם, מערכת או, מציאת תחומי הגדרה, אי שיוויוינים עם ערך מוחלט

  זמן: 4:20 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חוקי החזקות והשורשים
  חוקי חזקות, חוקי שורשים, כתיבת מדעית של מספרים

  זמן: 4:01 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - שינוי נושא נוסחא

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - סדרות
  מהי סדרה ,נוסחת איבר כללי של סדרה חשבונית, נוסחת סכום של סדרה חשבונית, נוסחת איבר כללי של סדרה הנדסית, נוסחת סכום של סדרה הנדסית, סדרה בעלת מספר זוגי ואי-זוגי של איברים, סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת, סדרות כלליות, סדרות נסיגה, סדרות מעורבות

  זמן: 4:07 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - קריאת גרפים ובניית גרפים

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - בעיות מילוליות כלליות
  בעיות תנועה, בעיות הספק, תרגול מבגרויות,

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - בעיות מילוליות בנושאים שונים
  בעיות מילוליות בהנדסה, בעיות תנועה ושאלות מסכמות.

  זמן: 10:56 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - טריגונומטריה במישור

  זמן: 10:34 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - טריגונומטריה במרחב

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציה פולינומית

  זמן: 6:51 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - חשבון דיפרנציאלי - בעיות מינימום מקסימום

  זמן: 2:14 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק