חשוב לדעת

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה - לחץ ראה/י עוד

לתשומת לבכם,

הקורס הותאם באופן פרטני לתוכן הלימוד שלכם, ומקיף כ- 99% מחומר הלימוד שלכם.

הקורס באתר אינו נותן מענה עבור הנושאים הבאים:

 •  הכנת דו"ח על השינויים בהון העצמי לאחר קבלת מאזן בוחן נתון
 •  חישוב מוניטין בעת השקעה בחברה כלולה (חברה א' רוכשת מניות בחברה ב', ואתם נדרשים לחשב מוניטין)

מלבד זאת, יש באתר מענה מלא לקורס.

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לקוחות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מלאי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רכוש קבוע

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - החלפת נכסים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - נכסים בלתי מוחשיים IAS38

  מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הלוואות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק