המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - יסודות ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קומבינטוריקה- תמורה - סידור עצמים בשורה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קומבינטוריקה - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלות מסכמות בהסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - משתנה דו-מימדי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בין משתנים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - המשתנה המקרי הדו ממדי - קומבינציות ליניאריות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - המשתנה המקרי הדו ממדי הבדיד - שאלות מסכמות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - סטטיסטיקה תיאורית-הקדמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - סטטיסטיקה תיאורית- הצגה של נתונים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - סטטיסטיקה תיאורית- סכימה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי מיקום מרכזי

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - הטווח, השונות וסטיית התקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - סטטיסטיקה תיאורית - טרנספורמציה לינארית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - סטטיסטיקה תיאורית שאלות אמריקאיות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - מדד הקשר פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - מדדי קשר- השפעת טרנספורמציה לינארית על פירסון

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - רגרסיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק