3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הפונקציה הממשית לתלמידי כלכלה וניהול

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - גבול של פונקציה
  טכניקות לחישוב גבול של פונקציה, הצבה, פירוק לגורמים, הכפלה בצמוד, שאיפה לאינסוף, פונקציה השואפת לאינסוף, כלל הסנדוויץ , הגבול של אוילר, גבול לפונקציה מפוצלת, גבול לפי הגדרה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - רציפות של פונקציה - משפט ערך הביניים
  פונקציה רציפה, סוגי אי-רציפות, משפט ערך הביניים של קושי

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הגדרת הנגזרת - גזירות של פונקציה - נגזרות חד-צדדיות
  הגדרת הנגזרת, פונקציה גזירה, גזירות של פונקציה, משמעות הנגזרת, משיק אנכי, חוד, נגזרות חד צדדיות, נגזרת מימין, נגזרת משמל.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חישוב נגזרת של פונקציה (לכלכלנים)
  כללי הגזירה, תרגול בכללי הגזירה, גזירה סתומה, כלל השרשרת.

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - בעיות משיקים ונוסחת הקירוב הלינארי

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - כלל לופיטל
  שימוש בכלל לופיטל לחישוב גבול מהורה אפס חלקי אפס, אינסוף חלקי אינסוף, אפס כפול אינסוף, אחד בחזקת אינסוף, אפס בחזקת אפס, אינסוףבחזקת אפס, אינסוף פחות אינסוף, חישוב גבול במקרה שלופיטל נכשל

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חקירת פונקציה
  הסבר על תחום הגדרה, זוגיות, חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית, אסימפטוטה משופעת, גרף, חקירה של פולינום, פונקציה רציונלית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציית שורש, פונקציה טריגונומטרית, פונקציה טריגונומטרית הפוכה, פונקצית ערך מוחלט, פונקציה לא גזירה.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - חקירת פונקציה ("שאלות מסביב")

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - פתרון משוואות (קושי-רול-ניוטון רפסון

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - פונקציות בשני משתנים לכלכלנים - עקומות שוות ערך ונגזרות חלקיות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - קיצון ואוכף לפונקציה של שני משתנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - קיצון של פונקציה רבת משתנים (רמה מתקדמת) - הריבועים הפחותים

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ (כופלי לגראנז)

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - קיצון של פונקציה של שלושה משתנים תחת אילוצים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - פונקציות הומוגניות-משפט אוילר
  פונרציה הומוגנית, מעבר מנקודה לנקודה בפונקציה הומוגנית ובנגזרת של פונקציה הומוגנית, משפט אוילר

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - משוואות מסוגים שונים

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - סדרות

  מחיר: ₪44
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - חוקי חזקות ומשוואות מעריכיות

  מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - סדרות נוספות
  מהי סדרה, גבול של סדרה, סדרה עולה וסדרה יורדת, סדרה חסומה, חסם עליון, חסם תחתון, סופרימום, אינפימום, אריתמטיקה של גבולות, הגבול של אוילר, כלל הסנדוויץ', כלל המנה, כלל השורש, סדרה רקורסיבית, גבול לפי היינה, תתי סדרות, משפט בולצאנו וירשטראס, משפט שטולץ, מבחן קושי להתכנסות סדרות.

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק