המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - אינטגרלים מיידיים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אינטגרלים בשיטת "הנגזרת כבר בפנים"

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - אינטגרלים בשיטת ההצבה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אינטגרלים של פונקציות רציונליות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - האינטגרל המסוים, סכומי רימן
  אינטגרל מסוים. אינטגרל מסוים של פונקציה מפוצלת. אי שויונים עם אינטגרלים. סכום רימן.

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שימושי האינטגרל המסויים (שטח-אורך קשת)
  חישוב שטח בין גרף פונקציה לבין ציר x , חישוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות, חישוב שטחים מורכבים, חישוב שטח ביחס לציר y (שאלות 31 ו- 32), חישוב אורך עקום. הערה: חלק מהנושאים בפרק זה מופיעים גם בבגרות 5 יחידות לימוד מתמטיקה , אין זה אומר שהם אינם יכולים להופיע בבחינות באקדמיה.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - פונקציות בשני משתנים לכלכלנים - עקומות שוות ערך ונגזרות חלקיות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - כלל השרשרת בפונקציות של מספר משתנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - נגזרת מכוונת וגרדיאנט
  גרדינט, נגזרת מכוונת, משמעות גיאומטרית של נגזרת מכוונת וגרדינט, משפטים הקשורים לנגזרת מכוונת וגרדינט, נגזרת מכוונת לפי ההגדרה, ישר פרמטרי משיק למשטח.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - פונקציות סתומות - שימושים גיאומטריים
  גזירה סתומה מסדר ראשון ושני, מערכת של פונקציות סתומות, מישור משיק וישר ניצב למשטח אלגברי, מישור משיק וישר ניצב למשטח פרמטרי .

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - קיצון ואוכף לפונקציה של שני משתנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ (כופלי לגראנז)

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - קיצון של פונקציה של שלושה משתנים תחת אילוצים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - קיצון מוחלט של פונקציה בשני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה
  מציאת מקסימום ומינימום מוחלטים/גלובליים לפונקציה של שני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה כגון משולש, טרפז, עיגול וכו

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - פתרון וחקירת מערכת משוואות ליניאריות
  מערכת משוואות לינאריות, מספר הפתרונות של מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות לינאריות מדורגת, תהליך הדירוג/החילוץ של גאוס לפתרון מערכת משוואות לינאריות, מערכת משוואות ליניאריות הומוגנית, הקשר שבין מערכת משוואות לינאריות למערכת ההומוגנית המתאימה לה, שימושים של מערכות משוואות לינאריות.

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מטריצות
  הגדרת מטריצה, מטריצה ריבועית, מטריצת האפס, מטריצה היחידה, מטריצה משולשת עליונה, מטריצה משולשת תחתונה, מטריצה אלכסונית, מטריצה סימטרית, מטריצה אנטי-סימטרית, כפל מטריצה בסקלר, חיבור וחיסור מטריצות, כפל מטריצות, העקבה של מטריצה, המטריצה המשוחלפת, המטריצה ההופכית, דרגה של מטריצה, הצגת מערכת משוואות בעזרת כפל מטריצות, פתרון מערכת משוואות בעזרת המטריצה ההופכית, מטריצה אלמנטרית, פירוק LU.

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - דטרמיננטות
  הגדרת דטרמיננטה, כללי דטרמיננטות, כלל קרמר, מטריצה צמודה קלאסית, חישוב המטריצה ההופכית בעזרת דטרמיננטות, שימושי הדטרמיננטה.

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - פונקציות הומוגניות-משפט אוילר
  פונרציה הומוגנית, מעבר מנקודה לנקודה בפונקציה הומוגנית ובנגזרת של פונקציה הומוגנית, משפט אוילר

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק