3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - המשתנה המקרי הרציף- התפלגויות כלליות (שימוש באינטגרלים)

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התפלגויות רציפות מיוחדות-התפלגות אחידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התפלגויות רציפות מיוחדות- התפלגות מעריכית

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - קומבינציות לינאריות על התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - אי שוויונים בהסתברות

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - אמידה נקודתית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - רווח סמך לפרופורציה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - בדיקת השערות כללית (סיכוי לטעויות ועוצמת מבחן)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - מבחני חי בריבוע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - מקדם המתאם ( מדד קשר ) הלינארי ומובהקותו

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - רגרסיה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - מדדי קשר-רגרסיה -שונות מוסברת ושונות לא מוסברת

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק