3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סטטיסטיקה תיאורית-הקדמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - סטטסטיקה תיאורית-מדדי מרכז

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי פיזור-

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סטטיסטיקה תיאורית - מדדי פיזור - טווח בין רבעוני

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - סטטיסטיקה תיאורית- מדדי מיקום יחסי-ציון תקן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטטיסטיקה תיאורית-אחוזונים בטבלה בדידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - סטטיסטיקה תיאורית-תרשים קופסא

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - סטטיסטיקה תיאורית- פלטים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - הסתברות -יסודות ההסתברות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - הסתברות-פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - הסתברות-דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - התפלגות נורמלית

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מושגי יסוד באמידה

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - רווח סמך לפרופורציה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - רווח סמך להפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - שאלות מסכמות על רווחי סמך

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - בדיקת השערות על פרופורציה

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - בדיקת השערות על הפרש פרופורציות

  מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - בדיקת השערות לתוחלת ההפרש במדגמים מזווגים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - שאלות מסכמות בבדיקת השערות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - מבחני חי בריבוע

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - קשר לינארי ורגרסיה

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק