חשוב לדעת

רוצים לקבל ציון גבוה???    אז בלי קיצורי דרך!!!!

יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!

זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!בהצלחה!

מאופיר מאגדי.


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - שיחזורי שאלות בנושא חישובי ערך (היוונים וריביות) והערכת מניות

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שחזורי שאלות מימון בתנאי אינפלציה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים בנושא אינפלציה ומדד.

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - לוחות סילוקין

  מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שחזורי שאלות בנושא הלוואות ולוחות סילוקין
  שחזורי שאלות ממבחנים ומתרגילים שבועיים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - אגרת חוב (חישוב באמצעות נוסחאות)

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שחזורי שאלות הערכת איגרות חוב
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שחזורי שאלות קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (שימוש בנוסחאות)

  מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שחזורי שאלות הערכת פרויקטים (תזרים מזומנים)
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - שאלונים ניהול פיננסי טכניון 094564

  מחיר: ₪299
  הצץ בפרק