כלכלה הנדסית
משך הקורס: 23 שעות

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

יש סמסטרים שבהם חלק מנושאי הלימוד יורדים מרשימת הנושאים לבחינה ולכן אין ללמוד אותם (כמו לוחות סילוקין) ולכן יש להתעלם מנושאים אלו. בהצלחה!!!!


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים

  זמן: 8:06 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריבית

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול היוונים וריבית

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - לוחות סילוקין

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אג"ח

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

  זמן: 2:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים

  זמן: 4:25 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק