מבוא להסתברות להנדסה מכנית
משך הקורס: 42 שעות
ספר קורס צפה כעת בפרק חינם

המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - יסודות ההסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  זמן: 1:47 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קומבינטוריקה- תמורה - סידור עצמים בשורה

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - קומבינטוריקה- סידור עצמים במעגל

  זמן: 16 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קומבינטוריקה -דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר וללא החזרה

  זמן: 56 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר ועם החזרה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קומבינטוריקה - שאלות מסכמות

  זמן: 2:02 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  זמן: 24 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  זמן: 52 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  זמן: 1:12 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  זמן: 1:24 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - שאלות מסכמות בהסתברות

  זמן: 1:27 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  זמן: 32 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - המשתנה המקרי הבדיד -תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי בדיד

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות אחידה

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - התפלגויות בדידות מיוחדות-התפלגות היפרגאומטרית

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית שלילית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - המשתנה המקרי הרציף- התפלגויות כלליות (שימוש באינטגרלים)

  זמן: 2:06 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - התפלגויות רציפות מיוחדות- התפלגות מעריכית

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 - התפלגויות רציפות מיוחדות-התפלגות אחידה

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 32 - טרנספורמציה על משתנה מקרי רציף

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - משתנה דו-מימדי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בין משתנים

  זמן: 60 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 35 - המשתנה המקרי הדו ממדי - קומבינציות ליניאריות

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 - המשתנה המקרי הדו ממדי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 37 - קומבינציות לינאריות על התפלגות נורמלית

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 38 - נוסחת התוחלת השלמה

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 39 - נוסחת השונות השלמה ( שונות של משתנה מותנה )

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 40 - המשתנה המקרי הדו ממדי הרציף

  זמן: 3:09 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 41 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

  זמן: 4:21 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 42 - אי שוויונים הסתברותיים

  זמן: 49 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק