המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבנה האטום

  זמן: 6:53 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - רדיואקטיביות, טבלה מחזורית, אלקטרונים

  זמן: 1:37 שעות   מחיר: ₪50
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קשרים כימיים וסוגי החומרים

  זמן: 10:27 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - חישובים סטוכיומטריים

  זמן: 5:36 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - תכונות הגזים

  זמן: 4:03 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - חימצון-חיזור

  זמן: 3:06 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תרמוכימיה

  זמן: 5:39 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תרמודינמיקה

  זמן: 6:30 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - קשר יוני, תרכובת יונית

  זמן: 1:55 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קשר קווולנטי, נוסחאות ייצוג אלקטרונים לפי לואיס, קביעת צורה גיאומטרית וקוטביות המולקולה

  זמן: 2:45 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק