תורת החוזק (חוזק חומרים)
משך הקורס: 26 שעות
קצת על הקורס
סקירה של הקורס:
במסגרת קורס זה אנו נבחן את ההתנהגות של חומרים מוצקים הנתונים למאמצים. השיטות הנלמדות בקורס משמשות לחיזוי התגובות של מבנים הנדסיים הנתונים לעומסים מסוגים שונים, ולניתוח עמידות של מבנים אלו למצבי כשל שונים.

מערכת יחידות:
בקורס זה נשתמש בעיקר במערכת היחידות הבינלאומית (SI) (מטרית).
למען הנוחות, נשתדל לעבוד בעיקר ביחידות של N, kN ו-m.
מומלץ מאוד לעבור על נושא היחידות ולהיות מאומנים היטב בהעברת יחידות ובדיקה האם הפרמטרים הם ביחידות המתאימות.


ידע מוקדם דרוש:
נדרש לשלוט באלגברה וקטורית, חשבון דיפרנציאלי, פיזיקה מכניקה ובמכניקה הנדסית. במיוחד עליכם לשלוט בפתרון של מבנים הנתונים לעומסים, קרי חישוב מהלכי כוחות פנימיים עבור מבנים מסוימים סטטית. במסגרת הקורס המקוון יינתנו גם תרגילי חזרה על מנת שיהיה יישור קו של הסטודנט עם החומר הנלמד בקורס.

משאבים נוספים הנדרשים להצלחה בקורס:
על מנת לעבור בהצלחה את הקורס, על הסטודנט\ית נדרש לעמוד בכל הדרישות של המרצה ו\או המתרגל של הקורס, ובכלל זה השתתפות בהרצאות ועמידה בכל הדרישות. ייתכן ויהיו הגדרות ששונות בין הנלמד בקורס המקוון לבין הנלמד בכיתה.
בקורס המקוון הושקעו מאמצים ומשאבים רבים כדי שתהיה התאמה מלאה ככל הניתן לנלמד בקורס, על פי הסילבוס האקדמי. ייתכן ויהיו שינויים בסילבוס על ידי מרצה הקורס. על הסטודנט לוודא כי הפרקים הנלמדים במסגרת הקורס המקוון תואמים לסילבוס הנלמד בכיתה.

המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

סטודנטים יקרים לתשומת לבכם !!!בקורס חסר הנושא מיכלי לחץ בפרק מאמצים ועיבורים.בנוסף גם נושא כפיפה לא סמטרית.


3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא לחוזק חומרים

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מאמץ מתיחה ולחיצה - מסוים סטטית

  זמן: 2:34 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מאמץ מתיחה ולחיצה - לא מסוים סטטית

  זמן: 1:51 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - טרנספורמציה של מאמצים ועיבורים

  זמן: 1:39 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - פיתול

  זמן: 3:26 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מהלכי כוחות

  זמן: 2:44 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - כפיפה

  זמן: 6:34 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הקו האלסטי

  זמן: 3:24 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - קריסה

  זמן: 2:10 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - לינפרו

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק