המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - יסודות ההסתברות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד) - מאורעות זרים ומכילים

  זמן: 1:47 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קומבינטוריקה -כלל המכפלה

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הסתברות מותנית-במרחב מדגם אחיד

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחיד

  זמן: 52 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - דיאגרמת עצים - נוסחת בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

  זמן: 1:12 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - תלות ואי תלות בין מאורעות

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - שאלות מסכמות בהסתברות

  זמן: 1:27 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  זמן: 23 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות אחידה

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - התפלגויות בדידות מיוחדות-התפלגות היפרגאומטרית

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית שלילית

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - הסקה סטטיסטית - הקדמה

  זמן: 10 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 - מושגי יסוד באמידה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 - רווח סמך לתוחלת (ממוצע)

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 24 - רווח סמך לפרופורציה

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 - רווח סמך להפרש תוחלות (ממוצעים) במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 - מבוא לבדיקת השערות על פרמטרים

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 - בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)

  זמן: 3:20 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 - בדיקת השערות על פרופורציה

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 - בדיקת השערות על הפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

  זמן: 60 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק