3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי
  קוארדינטות גליליות וכדוריות (כולל אינטגרלים), צפיפות מטען ומעבר בין צפיפויות, חזרה על וקטורים, מכפלות בוקטורים וזהויות וקטוריות, הסבר מפורט על גרדיאנט, דיברגנט, רוטור והלאפלאסיאן.

  זמן: 3:15 שעות   מחיר: ₪50
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חוק קולון
  הסבר על חוק קולון ותרגילים

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חוק גאוס
  הסבר על חוק גאוס, באילו מקרים ניתן להשתמש בו , ומהו האינטגרל המשטחי.

  זמן: 3:37 שעות   מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מתח, פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית
  כמה עבודה דרושה להזיז מטענים תחת השפעת הכוח החשמלי, מושג הפוטנציאל, מתח, פוטנציאל של מטען נקודתי, עבודה להזזת מטענים בין לוחות, פוטנציאל במוליכים, פוטנציאל של כדור מוליך, הארקה. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של מערכת או עבודה הדרושה לבניית מערכת.

  זמן: 6:04 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אנרגיה הדרושה לבניית מערכת
  מציאת האנרגיה הדרושה לבניית מערכת באמצעות שלוש נוסחאות. הסבר על צפיפות האנרגיה של השדה.

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪11
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - זרם מתח ותנגדות
  הגדרת הזרם, מהירות הסחיפה, הגדרת ההתנגדות, חישוב התנגדות של נגד, כא"מ ומתח הדקים

  זמן: 3:19 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מעגלים חשמליים (חוקי קירכהוף)
  הגדרת הזרם, חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל, חוקי קירכהוף.

  זמן: 2:45 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חומרים דיאלקטריים
  הסבר על מבנה החומר הדיאלקטרי, מציאת השדה בתוך ומחוץ לחומר. וקטור ההעתקה ופולריזציה.

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪16
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - קבלים
  הסבר על קבלים, שיטות לחישוב קיבול, חיבור קבלים, אנרגיה של קבל, כוח על חומר דיאלקטרי בקבל.

  זמן: 3:06 שעות   מחיר: ₪28
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - השדה המגנטי
  מהו השדה המגנטי, שדה של אלקטרון באטום, קווי שדה מגנטי. חישוב שדה של תיל אינסופי , שדה של טבעת ושל סליל. השדה מגנטי של כדור הארץ

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - חוק ביו סבר
  הסבר על הנוסחה וחישוב שדה של תיל סופי, טבעת ודיסקה.

  זמן: 2:31 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - חוק לורנץ וכוח על תייל נושא זרם
  הסבר על חוק לורנץ, תנועה בשדה מגנטי, רדיוס מעגל, תנועת בורג, כוח על תיל נושא זרם וכוח בין שני תיילים.

  זמן: 3:26 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - תרגילים נוספים לחוק לורנץ
  הכוח המגנטי על מטען בודד, כלל יד ימין, תנועת מטען בשדה מגנטי, תנועה בורגית, הכוח על תיל נושא זרם, כוח בין שני תיילים נושאי זרם,הציקלוטרון, בורר מהירויות, ספקטוגרף מסות

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - חוק פארדיי
  כאמ במוט, אנרגיה והספק במעגל עם כאמ, חוק פארדיי ולנץ, גנרטור ושנאיי אידיאלי.

  זמן: 2:03 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - תרגילים נוספים בחוק פארדיי
  הסבר על חוק פאראדיי וחוק לנץ, כאמ וזרם מושרים.

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪18
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מומנט דיפול מגנטי
  מהו מומנט דיפול מגנטי, חישוב מומנט דיפול עבור מערכת, שדה של דיפול מגנטי, מומנט כוח הפועל על מומנט דיפול, אנרגיה של דיפול מגנטי.

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - השראות
  השראות עצמית והשראות הדדית, שימוש בהשראות והקשר לחוק פאראדיי.

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - משוואות מקסוואל
  משוואות מקסוואל הדיפרנציאביליות והאינטגרביליות והקשר בניהם והחוקים השונים.

  זמן: 16 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - גלים אלקטרומגנטיים
  משוואת הגלים, פתרון משוואת הגלים, וקטור התקדמות הגל , תדירות, יחס דיספרסיה, אורך גל, וקטור פוינטינג, אנרגיה של גל.

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪25
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - תרגילים ברמת מבחן

  זמן: 2:36 שעות   מחיר: ₪40
  הצץ בפרק