צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מושגי יסוד
  • תהליך יצירת הכסף
  • עירוי פנימי
  • עירוי חיצוני
  • יחס קבוע בין מזומן לעובר ושוב
  • שמירה על כמות כסף קבועה
  • שינוי ביחס רזרבה
  • שינוי יחס רזרבה בשביל כמות כסף קבועה
  • אגרות חוב בבנקים המסחריים
  • פקדונות נוספים
  • הפקדה בפקדון זמן קצר
  • העברה בין פקדונות
  • דוגמה משולבת
  • שינוי יחס פקדון זמן קצר
  • העברה בין פקדונות 2
  • יחס הלימות הון
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18