צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • המודל המשולב - שוק הכסף
  • שמירה על שער ריבית קבוע
  • השפעות הדדיות בין השווקים
  • שינויים בשיווי משקל
  • מדיניות פיסקלית מרחיבה
  • מדיניות מוניטרית מרחיבה
  • משק בתעסוקה מלאה
  • הגדלת כמות הכסף
  • שיווי משקל כללי 1
  • שיווי משקל כללי 2
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22