צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • השקעות מבוא
  • כדאיות השקעה דוגמה 1
  • כדאיות השקעה דוגמה 2
  • כדאיות השקעה דוגמה 3
  • כדאיות השקעה דוגמה 4
  • הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי
  • ערך נוכחי של תזרים מזומנים
  • ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים
  • כללי ברזל
  • שיעור תשואה פנימי
  • השוואה בין תכניות השקעה
  • השקעה חלקית
  • תזרים מזומנים אינסופי
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13