צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • חשבונאות לאומית 1
  • חשבונאות לאומית 2
  • חשבונאות לאומית 2א
  • חשבונאות לאומית 2ב
  • חשבונאות לאומית 2ג
  • חשבונאות לאומית 2ד
  • חשבונאות לאומית 3
  • חשבונאות לאומית 4
  • חישוב תוצר 5
  • חישוב תוצר 6
  • ערכים מוספים 7
  • ערכים מוספים 8
  • השקעה וחיסכון 9
  • תוצר ריאלי ונומינלי 1
  • תוצר ריאלי ונומינלי 2
  • תוצר ריאלי ונומינלי 3
  • תוצר ריאלי ונומינלי 4
  • תוצר ריאלי ונומינלי 5
  • תוצר ריאלי ונומינלי 6
  • תוצר ריאלי ונומינלי 7
  • תוצר ריאלי ונומינלי 8
  • תוצר ריאלי ונומינלי 9
  • תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי
  • צריכה מול חיסכון - רכישת אגרות חוב
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • חלק ב - שאלה 1
  • חלק ב - שאלה 2
  • חלק ב - שאלה 3
  • חלק ב - שאלה 4
  • חלק ב - שאלה 5
  • חלק ב - שאלה 6
  • חלק ב - שאלה 7