צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מושגי יסוד
  • סוגי פונקציות
  • הצגה גרפית
  • נטייה ממוצעת לצרוך
  • החיסכון הפרטי
  • סיכום
  • אגרות חוב ותכניות חיסכון
  • פונקצית צריכה ללא גודל אוטונומי
  • פונקצית צריכה בעלת נטיה שולית פוחתת
  • העברת הכנסות בין פרטים
  • העברת הכנסות בין פרטים - חלק ב
  • חישוב נטייה שולית מצרפית
  • חישוב נטייה שולית מצרפית - דוגמה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20