המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - המשתנה המקרי הבדיד - פונקציית ההסתברות

  זמן: 23 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - המשתנה המקרי הבדיד - תוחלת - שונות וסטיית תקן

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - המשתנה המקרי הבדיד- טרנספורמציה לינארית

  זמן: 38 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות בינומית

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - התפלגויות בדידות מיוחדות -התפלגות גיאומטרית

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - התפלגויות בדידות מיוחדות-התפלגות היפרגאומטרית

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - המשתנה המקרי הבדיד - שאלות מסכמות

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - המשתנה המקרי הרציף - התפלגויות כלליות ללא אינטגרלים

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - התפלגויות רציפות מיוחדות- התפלגות מעריכית

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - התפלגויות רציפות מיוחדות-התפלגות אחידה

  זמן: 18 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - משתנה דו-מימדי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בין משתנים

  זמן: 60 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - המשתנה המקרי הדו ממדי - קומבינציות ליניאריות

  זמן: 25 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק