צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • סכום משתנים
  • הפרש משתנים
  • קומבינציה לינארית
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 1 ד
  • שאלה 1 ה
  • שאלה 1 ו
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 2 ד
  • שאלה 3
  • שאלה 4