צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פונקצית הצפיפות
  • פונקצית ההתפלגות המצטברת
  • אחוזונים
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 1 ד
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 5
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 6 ג