צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הסבר כללי
  • דוגמה לחישוב המדד
  • משתנים בלתי מתואמים
  • טרנספורמציה לינארית
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 1 ד
  • שאלה 1 ה
  • שאלה 1 ו
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 2 ד
  • שאלה 2 ה
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 5 ג
  • שאלה 5 ד
  • שאלה 5 ה