צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 5