צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • גמישות הביקוש ביחס למחיר
  • גמישות הביקוש ביחס להכנסה
  • הגמישות הצולבת
  • חישוב גמישויות קוב דאגלאס
  • חישוב גמישויות קוואזי ליניארית
  • קשר בין גמישויות 1
  • קשר בין גמישויות 2
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12